Wil je een bericht plaatsen?
Stuur een mail naar nieuws@DESTO-utrecht.nl

Lid worden, wijzigen of stopzetten? Ga naar de lidmaatschapspagina's

Aanmelden Nieuwsbrief

DESTO Sponsorportaal

DESTO Nieuws

KNVB Programma

Sportpark ‘De Vryheit’

Componistenlaan 1
3451 SX
VLEUTEN

Kaart
Routeplanner

Beleid

Voorwoord

Het beleid voor de jeugd wordt vorm gegeven door de technische commissie jeugd. Deze legt voorstellen neer bij het voetbalbestuur die ze vervolgens bekrachtigd. Het beleid bestaat niet uit een heel dik pak met tekst maar we proberen dat beknopt maar wel duidelijk neer te leggen zodat het gemakkelijk te gebruiken is door alle betrokkenen.

De technische commissie heeft een technisch beleid opgesteld en voert dat uit. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat DESTO zowel prestatie als recreatie voetbal belangrijk vindt. We willen dat iedere speler op zijn/haar niveau kan spelen omdat op die wijze naar ons idee elke speler/speelster het meeste plezier heeft en ontwikkeling door kan maken. De spelers die ambitie hebben moeten bij DESTO op een goed niveau kunnen voetballen. De spelers die gewoon lekker willen voetballen zijn belangrijk voor DESTO en ook daar zullen goede trainers en begeleiders voor ingezet worden.

Vanuit het bestuur willen we bovenstaande uitvoeren voor zowel de mannen / jongens als voor de dames / meisjes. Daarnaast vinden we het onze maatschappelijke taak om G-voetbal te faciliteren.

Bestuur DESTO-Voetbal.

Voetbal beleid

De uitgangspunten hebben geleidt tot de volgende doelstellingen:

  • DESTO 1 wordt een stabiel tweede klasse team.
  • De O19, O17, O15, O13, O9 spelen minimaal eerste klasse. De O11 speelt hoofdklasse 9-9.
  • De opvolgende teams spelen steeds 1 klasse lager zodat de aansluiting aanwezig is.
  • Dames en meisjes voetbal moet gaan groeien en op dezelfde wijze en niveau worden gebracht als het mannen en jongens voetbal.

We hebben een voorkeur speelstijl gedefinieerd voor de verschillende leeftijdscategorieën:

Senioren en O19: 1 – 4 – 3 – 3

O17, O15, O13:     1 – 3 – 4 – 3

O11 (9*9):             1 – 3 – 2 – 3

O11 (7*7):             1 – 2 – 3 – 1

De eerstejaars O10, O9 en O8 spelers spelen wisselend op alle posities aangezien het leren voorop staat. Pas daarna zullen spelers wat meer op vaste posities komen te staan. Waarbij het niet zo is dat een speler de rest van zijn voetbalcarrière vast zit aan de positie die bij de O11 ontstaan is.

Bij de verschillende leeftijdscategorieën is er vastgelegd wat een speler / speelster moet gaan leren. Dat is de focus bij de trainingen. Belangrijk voor de spelers en speelsters is dat ze getraind worden op zaken die passen bij hun leeftijd, uitdagend voor hun ontwikkeling maar niet te moeilijk zodat ze er niets van leren.

O6 Nino’s, 4-5 jaar :       
Het doel is om de bal je vriend te laten worden. Tijdens de training hebben alle spelers een bal. Er zal een zogenaamd circuit training worden gedaan waar aan het einde een partij wordt gedaan met maximaal 5 tegen 5 spelers.

O7 Champions League 6-7 jaar :
Ook hier is het doel om de bal je vriend te laten worden. Tijdens de training hebben alle spelers een bal. Er zal een zogenaamd circuit training worden gedaan waar aan het einde een partij wordt gedaan met maximaal 5 tegen 5 spelers voor de winterstop en daarna met maximaal 7 tegen 7 spelers. Dit laatste ter voorbereiding op de O8.

O8, O9 7-8 jaar:
Het passen en trappen staat centraal in combinatie met bal controle. Ook hier is de circuit training de gebruikte trainingsvorm.

O10, O11 9-10 jaar:
Vanaf de O10,O11 wordt er gericht getraind per team. Baltechniek, passen trappen en dribbelen staan centraal in de training. Er wordt een start gemaakt met de taak in veld.

O12, O13 11-12 jaar:
Trainen per team. Ontwikkeling van spelers op de positie in het team staat centraal. In “eigen” linie spelen wordt getraind en er wordt veel aandacht besteed aan wat er verwacht van de spelers op elke positie. Centraal in de training staat het verder ontwikkelen van de baltechniek, passen trappen, dribbelen en dit alles gericht op het team belang. Het positiespelletje zal regelmatig onderdeel uitmaken van een training.

O14, O15 13-14 jaar:
Trainen per team. De training zal gericht zijn op het verder uitwerken teamfuncties, het samenwerken tussen de linies en de opbouw van het spel.

O16, O17 15-16 jaar:
Trainen per team. Aan de training en de wedstrijden wordt de tactiek toegevoegd. Spelers worden op een positie geselecteerd.

O18, O19 17-18 jaar:
Trainen per team. Verder ontwikkelen van de spelers op hun positie staat centraal.

Tot en met O17 ligt de prioriteit op het technisch en tactisch ontwikkelen van de spelers. Ontwikkeling is belangrijker dan winnen.

Natuurlijk is het leuk als een team kampioen wordt. Echter de ontwikkeling van de spelers en speelsters is voor ons het belangrijkste. Het zien van de ontwikkeling en dat ook meegeven aan de spelers en speelsters is minstens zo mooi als het worden van kampioen.

Alle spelers krijgen dan ook evenveel speel minuten. Op die manier wordt het vertrouwen in de spelers het beste getoond en krijgt iedereen de kans zich te ontwikkelen. Natuurlijk kunnen eventuele blessures, ziektes of andere bijzondere omstandigheden wel lijden tot het spelen van minder minuten dan teamgenoten.

Pas vanaf de O18 is winnen belangrijk en dan zullen de beste spelers meer minuten spelen.

In de jongste jeugd wordt er ingedeeld op leeftijdscategorie vanwege de fysieke verschillen en competitieopzet van de KNVB. In de selectie (eerste elftallen in een leeftijdscategorie) spelen tweedejaars. Bij uitzondering spelen eerstejaars in de selectie maar alleen als het fysiek verantwoord is. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling van de speler.

Vanaf de O12 spelen de meest getalenteerde spelers in de selectie. Waarbij naast talent ook wordt gekeken naar de posities in het veld, 11 zeer getalenteerde keepers maakt immers nog geen goed voetbalteam.

Spelers spelen alleen in hun eigen leeftijdscategorie, tenzij ze er uitzonderlijk bovenuit steken of hun ontwikkeling sterk achterblijft.

Indeling in teams

Het indelen van teams is ieder seizoen een hele opgave. De indeling wordt bepaald door het oordeel van de trainers/begeleiders over het afgelopen seizoen gecombineerd met de onafhankelijke beoordelingen van de technische commissie tijdens het seizoen en de selectiewedstrijden aan het einde van het seizoen. Met deze info wordt een gewogen beslissing genomen over waar een speler het best tot zijn/haar recht komt. Wat bij alle leeftijdscategorieën speelt is dat we het voor de speler belangrijk vinden dat de speler op zijn of haar eigen niveau kan spelen.

Per leeftijdscategorie zijn er nog een aantal zaken waar we rekening mee houden. Deze worden hieronder kort uitgelegd.

Champions League en Nino’s.
In deze categorie wordt niet geselecteerd en is het belangrijkste doel om de spelers en speelsters de basis te leren om te voetballen en veel plezier in het voetbal te hebben.

Pupillen : O8 t/m O11
In deze categorieën zijn er een aantal “selectie” teams waarin de betere spelers zitten. Jaarlijks wordt er geselecteerd en kunnen spelers in en uit een selectieteam gaan. Het oogmerk hierbij is dat de betere spelers zich gezamenlijk goed kunnen ontwikkelen en op die manier zowel de goede spelers als de meer recreatieve spelers plezier in het voetballen houden.

Meisjes kunnen zowel in een meisjes- als jongensteam spelen.

Junioren : O12 t/m O19
In deze categorie worden de beste spelers geselecteerd voor het selectieteam.

Meisjes kunnen zowel in een meisjes- als jongensteam spelen.

In alle categorieën geldt dat bij de niet selectieteams er naast niveau ook gekeken naar leeftijd en verzoeken van spelers om bij elkaar in het team te mogen spelen.