Sportiviteit & Respect

Tijdens de zomerstop is er door de werkgroep Sportiviteit en Respect hard gewerkt aan een seizoensplan voor 2016-2017. Afgelopen vrijdag zijn de plannen bij Kampong aan de clubs uit Utrecht gepresenteerd en toegelicht. Ook een afvaardiging (Jan, Frits en Evert) van het voetbalbestuur van DESTO was hierbij aanwezig. Voor komend seizoen staan een viertal doelstellingen op de planning. Het voetbalbestuur van DESTO zal deze doelstellingen komende seizoen verenigingsbreed onder de aandacht brengen. Er zal hierbij tijdens verschillende perioden gefocust worden op de verschillende doelgroepen. Voor de wedstrijd FC UTRECHT – FC GRONINGEN is er al aandacht geschonken aan Sportiviteit & Respect door o.a. het opkomen van jeugdleden in het clubtenue van alle Utrechtse voetbalverenigingen!

De onderwerpen waar we komend seizoen aandacht aan besteden zijn:
• Het maken van teamafspraken (plezier staat voorop!);
• Een bijeenkomst met clubscheidsrechters (wij zijn trots op de leiding!);
• Een speelweekend in het teken van de gasten (iedereen is welkom!);
• Het omgaan met ouders / toeschouwers langs de lijn (laat de spelers spelen!).
De werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse Utrechtse clubs en de KNVB hebben al diverse handreikingen aangereikt met veelal leuke en goede ideeën! In het paviljoen zullen we enkele posters ophangen ter ondersteuning van de actie!
Sportiviteit wint altijd!
Namens het voetbalbestuur van DESTO,
Evert Woltjes