Openingstijden paviljoen

De openingstijden van het Paviljoen worden met ingang van maandag 29 augustus aangepast, tenzij….

Het gaat om de maan-, dins-, donder- en vrijdagen van 16.45 – 19.00 uur en de woensdagen van 15.45 – 19.00 uur. Teneinde de vaste paviljoenvrijwilligers te ontlasten, doen we een dringend beroep op (nieuwe) vrijwilligers die deze doorgaans zeer rustige uren de bardienst voor hun rekening willen nemen. Daarbij denken we met name aan de ouders van de jeugdteams die op deze uren aan het trainen zijn en zich zodoende al op het sportparkĀ bevinden. We zijn anders genoodzaakt het paviljoen op deze uren te sluiten.

Meld je aan via paviljoen@DESTO-utrecht.nl of Jessica Vermeulen (tel. 06-29547079), of Jan Boessenkool (06-16648477). Zij zorgen ook voor het inwerken van barvrijwilligers.

Het paviljoen is in ieder geval geopend op:

  • Maan- t/m vrijdag van 19 tot 23 uur
  • Zaterdag van 8 tot 19 uur.