Nieuwe indelingen meidenteams

De voorlopige elftalindelingen voor het seizoen 2016-2017 zijn bekend en staan op de DESTO website.

Voorlopig omdat er altijd nog mutaties plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de samenstelling van de teams.

De indelingen zijn gemaakt op basis van de input van de huidige trainers. Deze input is door de TC verwerkt. In een aantal teams hebben we meiden aan moeten vullen en dit is in overleg gegaan met de ouders van de speelsters en de trainers.

Uit het indelingsoverleg zijn nog voorstellen en verschuivingen gekomen en ook is er naar de diverse verzoeken gekeken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de huidige indeling.

Mocht de naam van uw dochter niet voorkomen in de lijst dan kunt u contact opnemen met de technische commissie.

Staat u wel in de lijst maar bent u gestopt, geef dit dan door aan de ledenadministratie én de technische commissie. Indien u verzuimt om u officieel af te melden bij de ledenadministratie dan gaat de contributie gewoon door.

Heeft u verdere vragen dan kunt u deze stellen aan de technische commissie.

Vragen en opmerkingen worden alleen behandeld als deze per mail worden gesteld op het volgende adres: tc-jeugd@DESTO-utrecht.nl

In bijgaand document leest u de veranderingen die de KNVB voor volgend seizoen heeft doorgevoerd. De KNVB heeft besloten om de huidige groepsbenamingen te veranderen. Bekende namen zoals A junioren, E pupillen zullen verdwijnen. Hiervoor komen jaargroepen terug.

Via onderstaande link zijn de teams in te zien.

pubmei20162017