MO17-1 speelt dit seizoen met enkelbraces.

De KNVB is in samenwerking met het UMC en onder begeleiding van GoFysio bij onze MO17-1 gestart met een wetenschappelijk onderzoek.
Het vooronderzoek en de intake heeft al plaatsgevonden in het team en vanaf 1 november start officieel de onderzoeksperiode.

Aanleiding en doel van het onderzoek
Voetbal is de meest populaire sport met wereldwijd meer dan 275 miljoen spelers. In de huidige voetbalwereld zijn meisjes en vrouwen niet meer weg te denken. Anno 2014 telde de KNVB reeds 82.000 meisjes en 54.000 vrouwen als leden.
De toename aan speelsters leidt helaas ook tot een toename aan blessures. Met name enkelblessures (voornamelijk bandletsel) vormen met ongeveer 20% een groot probleem. Daar komt bij dat deze blessures een grote herhalingskans (30%) kennen en vaak langdurige enkelklachten zoals pijn en instabiliteit tot gevolg hebben.

Uit onderzoekscijfers blijkt dat juist voetballende meisjes een kwetsbare groep vormen waar het gaat om enkelblessures. Om persoonlijk leed te vermijden en kosten te besparen, is het voorkomen van deze blessures van groot belang. Nu is het zo dat maatregelen ter voorkoming van deze blessures vaak pas worden ingezet nadat er een eerste letsel is opgetreden. Deze maatregelen zijn balansoefeningen of ondersteuning met behulp van tape of een brace. Uit onderzoek is bekend dat beide, hoewel de balansoefeningen voor de enkel effectief zijn om een herhaald letsel te voorkomen, onvoldoende worden uitgevoerd. Dat maakt dat dit onderzoek zich focust op ondersteunende middelen, zoals een brace.

Een vergelijkbaar onderzoek als dit waarbij het effect van een brace werd bestudeerd om enkelletsel te voorkomen, is reeds uitgevoerd bij jeugdige basketballers en American Football spelers. Hierbij werd aangetoond dat eerste en herhaalde enkelblessures met maar liefst 60% afnamen!

Bekend is dat er in de voetballerij slecht heel beperkt gebruikt wordt gemaakt van enkelbraces. Enkele reden hiervoor, die bij een grootschalig onderzoek naar bracegebruik bij voetballers naar voren kwamen, zijn: het gebrek aan een goede pasvorm, de dikte van de braces wat leidt tot afknelling van de voeten in de voetbalschoen en de afname van het balgevoel doordat de wreef niet vrij is.

Daarom is er recentelijk een speciale ‘voetbal-enkelbrace’ ontwikkeld. Deze van dun materiaal gemaakte brace zal gebruikt worden in deze studie en deze voorziet dan ook, naast een goede ondersteuning van de enkel, in behoud van balgevoel, een ‘vrije’ wreef en het maken van voetbal specifieke bewegingen.

Opzet en inhoud van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats binnen een groot aantal meisjesteams in zowel de O17- als O19-jeugd van diverse clubs uit district West I van de KNVB. Alle clubs die meewerken zijn door loting in twee groepen verdeeld. De ene groep voetbalt gedurende één voetbalseizoen tijdens trainingen en wedstrijden met een voetbal-enkelbrace (interventiegroep). De andere groep voetbalt zoals altijd gedaan is, namelijk zonder deze voetbal-enkelbraces (controlegroep). Beide groepen worden gedurende het seizoen intensief gevolgd en met elkaar vergeleken.
In beide groepen worden voetbalgerelateerde enkelblessures geregistreerd en zullen de speelsters voor aanvang van het onderzoek enkele metingen ondergaan om risicofactoren voor deze blessures te kunnen achterhalen.

0 meting