In Memoriam: Nel Beun-Godschalk

De Chr. Omnivereniging DESTO geeft met leedwezen kennis van het overlijden van haar erelid

Nel Beun-Godschalk

Meer dan 68 jaar was Nel lid van DESTO en vele jaren daarvan heeft zij zich op allerlei terreinen ingezet voor onze vereniging. Daarvoor werd zij in 1995 dan ook benoemd tot erelid.

Ons medeleven gaat uit naar haar nabestaanden. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens de gehele omnivereniging

Hoofdbestuur c.o.v. DESTO

Vleuten, 16 november 2016