DESTO Sponsorportaal

DESTO Nieuws

Sportpark ‘De Vryheit’

Componistenlaan 1
3451 SX
VLEUTEN

Kaart
Routeplanner

Partou

partouDESTO verhuurt van maandag tot en met vrijdag ruimtes aan Partou Buitenschoolse Kinderopvang. De GG&GD bezoekt onder gemeentelijke regie jaarlijks, vaak onaangekondigd, de kinderopvangorganisaties. De GG&GD bekijkt of de centra zich houden aan de Wet Kinderopvang. De ruimtes waarvan de kinderopvangorganisaties gebruik maken, moeten ‘passend ingerichte ruimtes zijn voor spelen en rusten’, afgestemd op leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. Voor de goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen en voor het houden van goed overzicht over de kinderen door de begeleiders, is het handhaven van een rustige, veilige en gezonde omgeving van belang.

Echter, regelmatig lopen leden en/of bezoekers van DESTO door de BSO-ruimtes, wat voor onrust zorgt. De BSO-medewerkers zullen deze mensen hierop aan blijven spreken. Voor de duidelijkheid hebben wij de afspraken die DESTO met Partou heeft gemaakt hier op een rijtje gezet. Dit zijn afspraken die voor alle vrijwilligers, leden en bezoekers van DESTO gelden.

  • Geen doorgang voor DESTO-leden en –bezoekers door de BSO-ruimtes

Door de week maakt BSO Partou Componistenlaan gebruik van de benedenruimte/hal en een gedeelte van de kantine.

Tijden:

Maandag, dinsdag en donderdag van 13:30 tot 18:15 uur
Woensdag en vrijdag van 11:30 tot 18:15 uur
Vakantiedagen en studiedagen van 07:45 tot 18:15 uur.

Dit betekent dat vrijwilligers, leden en bezoekers van DESTO op deze dagen en tijdstippen geen gebruik kunnen maken van bovengenoemde ruimtes. Wanneer iemand van de inspectie van de GG&GD de BSO bezoekt, kan overtreding van deze afspraak een flinke boete opleveren.
Uitzondering op deze afspraak kan als de voorzitter van de DESTO paviljoencommissie hier met goede reden(en) toestemming voor geeft en de BSO hiervan op de hoogte stelt. De BSO kan dan de GG&GD met argumenten overtuigen, dat het bij uitzondering nodig is.

Ook de doorgang naar de toiletten is voor de vrijwilligers, leden en bezoekers van DESTO geblokkeerd tijdens bovengenoemde dagen en tijden. Zij kunnen gebruik maken van de toiletten in kleedkamer 2 en 3 (rechts van de ingang naast de voordeur op de begane grond).

  • Fietsen

Niet fietsen op de voetpaden tussen en om de velden. Fietsen en scooters worden geplaatst bij de aanwezige fietsenstallingen. Leden, begeleiders van tennis, voetbal en de BSO spreken anderen hierop aan als dit niet gebeurt. Kinderen van de Buitenschoolse Opvang Partou maken ook gebruik van het buitenterrein. Voor hen geldt een uitzondering. Zij mogen op het DESTO-terrrein spelen op hun skelters, steppen en loopfietsen tijdens de openingsuren van Partou.

  • Veld 3 is beschikbaar voor Partou

DESTO en de BSO hebben afspraken gemaakt betreffende het gebruik van veld 3. De BSO huurt het hele veld 3! Kinderen/jongeren die niet op de BSO zitten, mogen hier geen gebruik van maken op de dagen en tijden dat de BSO ruimtes huurt. Wanneer dit wel gebeurt, mag de BSO deze kinderen/jongeren wegsturen. Op maandag, dinsdag en donderdag van 13:00-17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 11:30-16:30 is heel veld 3 alleen voor de BSO-kinderen beschikbaar.

  • Het Jeu de Boules veld

Het Jeu de Boules veld wordt alleen gebruikt voor Jeu de Boules. Hier wordt niet op gevoetbald, gefietst of gelopen.

  • Parkeren

Het parkeerbeleid is dat leden en bezoekers van DESTO, leiders van Partou en ouders van de BSO-kinderen hun bussen en auto’s op het parkeerterrein zetten en niet bij het paviljoen. Alleen zij die een parkeervergunningskaart hebben gekregen van de DESTO Paviljoencommissie mogen hun auto bij het paviljoen parkeren. Dit alles omdat de toegangsweg naar het paviljoen vrij moet blijven voor leveranciers, ambulances en dergelijke.

  • Veiligheid

Alle uitgangen en vluchtroutes moeten, uit veiligheidsoverwegingen, vrijgehouden worden van obstakels. Dit houdt ook in dat de hoek waar de BSO-kussens opgestapeld liggen, niet gespeeld mag worden!

Als wij ons allemaal aan de afspraken houden, houden wij het met ons allen gezellig!