DESTO Sponsorportaal

DESTO Nieuws

Sportpark ‘De Vryheit’

Componistenlaan 1
3451 SX
VLEUTEN

Kaart
Routeplanner

Over DESTO

De sportvereniging DESTO is opgericht in 1928. DESTO is een OMNI vereniging, wat betekent dat er meerdere soorten sport binnen DESTO beleefd worden; Voetbal, Tennis, Jeu de Boules en Toneel. De grootste afdeling is de voetbal afdeling. In totaal bestaat DESTO uit ruim 1500 betalende leden. DESTO is een sterk groeiende vereniging met een grote jaarlijkse aanwas in de jeugd. De vereniging is gelegen aan de rand van de wijk Terwijde in Leidsche Rijn, Utrecht. Centraal op ons sportpark ‘De Vryheit’ is ons Paviljoen te vinden wat gebruikt wordt door onze sporters en ontvangst van gasten die gebruik maken van onze sportfaciliteiten.

De geschiedenis van DESTO

De Periode 1928 – 1931
DESTO (Door Edel Spel Tot Ontwikkeling) werd op 1 september 1928 “ten doop” gehouden. In een kantoortje van de Fa. Roskam aan de Nobeldwarsstraat 17. Het waren gereformeerde jongeren, die lid waren van Dr. J. C. de Moor en van Jonathan. Jongelingen-verenigingen noemde men dat destijds. Met z’n twaalven besloten ze om te gaan voetballen. Dat was wel even wat in die kringen en in die tijd. Gereformeerd zijn en dan sport bedrijven? Er laaide een niet geringe strijd op en bijna iedereen in gereformeerde kring vroeg zich af “of dat nu wel kon”. Veel ouders kwamen er door in privé problemen t.a.v. hun geloofsbrieven. Sport werd in die kringen nog beschouwd als contrabande. Schoorvoetend en mondjesmaat kregen de jongelingen toestemming van thuis (dat begrip bestond toen nog) om voorlopig mee te mogen doen. Maar de kat werd wel duchtig en aandachtig uit de boom gekeken. Deze pioniers gingen door. Dwars tegen de stroom in. Met precies genoeg leden voor een voetbalelftal. De principiële vorming won het uiteindelijk. Vooral ook omdat men het “alleen voor gereformeerden” opgaf en alle andere christelijke groeperingen ook mee mochten komen.

Wat DESTO zo sterk maakt, is dat de vereniging van begin af aan principe, traditie, vriendschap, sportiviteit en vernieuwingsgezindheid als belangrijke elementen binnen het verenigingsgebeuren koestert.

Voetbal is de stam van de DESTO-boom. Een boom ook nu nog stevig geworteld in een goede bodem. De DESTO-boom groeit voorspoedig uit met drie stevige loten, namelijk Korfbal, toneel en tennis. In de voorbije jaren wordt nog getracht andere takken van sport bij DESTO onder te brengen, zoals wandelen, volleybal, basketbal en honkbal. pogingen hiertoe zijn vergeefs. Later wordt ook nog Jeu de Boules toegevoegd aan de boom.

In de zomer van 1929 gaat men een weiland huren aan de Huppeldijk, naast het woonwagenkamp en men gaat dit vervolgens inrichten als voetbalveld. DESTO is daar trouwens ook nog kampioen geworden. L. Boot schiet Fl 100,- voor. Een flink bedrag voor die tijd. N. Endt inmiddels in geschreven als lid, bouwt het kleedhok. De naam kleedhok is toen heel gewoon. eigen leden verzorgen het veld. Zij trekken zelf de lijnen. Het veld wordt gemaaid met een kleine handmaaimachine, waar men tegenwoordig kleinere tuinen mee bewerkt. Antoon Toom ontpopt zich als een meester-maaier. Vermeldenswaardig is ook nog dat wachtmeester Vos met zijn peloton voor de drainage zorgt. De wedstrijden kunnen pas beginnen als de koeienplakken zijn opgeruimd. Vaak komt het voor dat de wedstrijd gestopt moet worden om nieuwsgierige schapen te verwijderen. Kleedhokken in tochtige boerenschuren met een gordijn of wat er voor doorging als afscheiding.

De periode 1931 – 1945

In deze periode  wordt het veld aan de huppeldijk verlaten. DESTO heeft dan de beschikking gekregen over twee terreinen aan de Amsterdamse straatweg. De inmiddels in 1931 opgerichte afdeling korfbal en voetbal hebben zo ieder hun eigen terrein. Een grote vooruitgang.

8544892222_28df4b717a_o-300x278In 1936 telt de vereniging 60 leden en 15 donateurs. Op 16 april 1936 wordt een propaganda – feestavond georganiseerd om het aantal leden en donateurs te vergroten.
In de dertiger jaren bestaat er ook nog een DESTO wandelgroep. Deze bestaat voornamelijk uit korfballeden, die o.a. deelnemen aan de avondvierdaagse
Omstreeks deze tijd heeft de club ook een jeugdvoetbalteam.
De “idyllische” periode van DESTO wordt wreed verstoord door de oorlogsjaren 1940 – 1945. Over deze jaren is niet veel bekend. De toenemende greep van de bezetters leidt er toe dat onze vereniging de laatste oorlogsjaren alleen nog maar in naam bestaat.
Zoals overal in Nederland het geval is, beginnen ook DESTO leden na de bevrijding aan de wederopbouw. In hun geval oor de vereniging. Hiertoe steken een aantal vertrouwde leden de hoofden bij elkaar. Iedereen lapt wat hij missen kan zodat er materiaal gekocht kan worden. Op deze wijze komen we langzamerhand weer op toeren.
De grote samenwerking leidt ertoe dat DESTO niet alleen een sportvereniging is maar ook een vriendenkring
Het instellen van een clubblad is een gouden greep Het initiatief van J.C.H. (Jan) van Draanen om maandelijks een clubblad te laten verschijnen, wordt in de ledenvergadering van 25 oktober 1945 tot besluit verheven.
Op 26 oktober wordt de koninklijke Goedkeuring van de statuten van de vereniging : “Utrechtse Christelijke Sportvereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling gevestigd in Utrecht, verkregen. In het clubblad wordt het begrip Rechtspersoonlijkheid duidelijk uit de doeken gedaan. Er is dan geen gevaar meer dat bestuurders of leden uit eigen zak moeten bijpassen.
8543795933_52217c543f_o-300x227