Agenda: Algemene ledenvergadering

Maandag 30 mei zal om 20.00 uur weer een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden worden.
Zet deze datum vast in je agenda, want je bent van harte welkom. In ieder geval staat op de agenda vaststellen begroting 2016 (er was nog een voorbehoud gemaakt voor de stijgende personeelskosten van de afdeling voetbal) en de jaarrekening 2015. Ook zal Jan Joustra, de huidige voorzitter van het hoofdbestuur (en tevens voetbalbestuur) zijn rol als voorzitter van het hoofdbestuur conform eerdere toezegging beschikbaar stellen.
Er is in het huidige hoofdbestuur daarnaast nog zeker plaats voor 1 extra bestuurder. Kandidaten dienen zich specifiek te melden voor een functie. Kandidaten voor één van beide functies kunnen zich aanmelden bij hoofdbestuur@DESTO-utrecht.nl of 1 van de leden van het hoofdbestuur persoonlijk aanspreken.

Als u hier drukt opent de agenda van de ALV zich.